Jezik / Language


Tomo Križnar Foundation
Turistična 4
4202 Naklo

We beliewe we can help
indigenious people facing genocide in Sudan with drones. We are filming
with flying cameras in the field for the last two years - now
we need your help to pay postproduction (film directing and editing). Please react. Please donate for the film "Drones over Nuba."

IBAN: SI56 0510 0801 3175 987
SWIFT / BIC: ABANSI2X

Drone with flying camera

 

 

Humanitarian Foundation H.O.P.E.
Letališka cesta 29
1000 Ljubljana

Donations for cameras and internet
IBAN: SI56 6100 0000 1966 537
SWIFT / BIC: HDELSI22
Purpose: Internet and cameras

Donations for drilling machine
IBAN: SI56 6100 0000 1846 742
SWIFT / BIC: HDELSI22
Purpose: Drilling machine

 

Sponsors:


 

PRVO POROČILO IZ INGASSANA HILLS, PROVINCA JUŽNI PLAVI NIL, SPLA SUDAN - sobota, 22. januarja 2011

Če je za Nube po referendumu o odcepitvi Južnega Sudana značilna množična ogorčenost, jeza in odločna pripravljenost na novo vojno z arabsko vojaško hunto na severu Sudana, po treh dneh v glavnem kraju Kormuk, točno na meji z Etiopijo, potem ko sem prespal izjave trgovcev na najbolj zanemarjeni tržnici, kmetov, ki na kamelah in oslih tovorijo najbolj organsko in bio proso in znajo arabsko, pastirjev najmanj zastrupljenega mesa, ki poznajo par besed angleško, učencev in učiteljev v najbolj razbitih šolah na planetu, in vojakov SPLA (Sudan People Liberation Army) in beračov, ki so izgubili vse, ob 6 zjutraj upam sporočiti, da so za prve občutke med domorodnimi ljudmi in priseljenci iz vsega Sudana značilna skrajna prizadetost, brezvoljnost in obup.

Več bom vedel danes po tako imenovanem »Public Consultation«, ki naj bi po »Comprehensive peace agreement« iz leta 2005 dal domačinom možnost izraziti svoje mnenje kam hočejo po odcepitvi Južnega Sudana. S staro severno državo ali južno novo državo. Samostojnost in svoja država ne pride več v poštev.

Staroselski plemenski Ingasane, Udjuki in Barti in med vojno priseljeni kot begunci ali vojaki SPLA Dinke, Nueri …, lahko izbirajo, ni pa zagotovljeno, da jih bo kdo sploh slišal - med priključitvijo svojim soborcem proti nekdanjim lovcem na sužnje in po afriški krvi, ne pa afriški kulturi, blizjim osvobojenim Afričanom v Južnem Sudanu, ki so jih pustili na cedilu že na pogajanjih v Tanzaniji na katera jim niso pustili predstavnika … In vrnitvijo nazaj k tistim, ki se niso nikoli držali nobene pogodbe, saj z neverniki, »prekletimi psi, ki jedo prašiče« in pijejo proseno pivo in žive še na pol goli v divjini, ni treba držati besede … Katerih predsednik Omar Bashir, obtožen štirih največjih zločinov proti človeštvu napoveduje nasilno uveljavljanje fundamentalističnih islamskih zakonov v vsako poro še preostale jim države, ki jo tujci niso uspeli ukrasti, ker v teh najbolj marginaliziranih in pozabljenih gričevjih na planetu na vzhodni meji z Etiopijo, ni ničesar razen dobre zemlje, kar bi pač pritegnilo njihove pohlepe …

Razen Modrega Nila.

Ki pa ga, to ve vsak domačin v Sudanu, Arabci ne bodo dali iz rok tudi za ceno »vseobsežne vojne«, ker elektrarna v Demazinu z elektriko oskrbuje glavno mesto Kartum.

Tomo Križnar


slika: na glavni ulici v Kurmuku

       

Icons by wpzoom.com
Copyright © 2011. All Rights Reserved.