Jezik / Language


Tomo Križnar Foundation
Turistična 4
4202 Naklo

We beliewe we can help
indigenious people facing genocide in Sudan with drones. We are filming
with flying cameras in the field for the last two years - now
we need your help to pay postproduction (film directing and editing). Please react. Please donate for the film "Drones over Nuba."

IBAN: SI56 0510 0801 3175 987
SWIFT / BIC: ABANSI2X

Drone with flying camera

 

 

Humanitarian Foundation H.O.P.E.
Letališka cesta 29
1000 Ljubljana

Donations for cameras and internet
IBAN: SI56 6100 0000 1966 537
SWIFT / BIC: HDELSI22
Purpose: Internet and cameras

Donations for drilling machine
IBAN: SI56 6100 0000 1846 742
SWIFT / BIC: HDELSI22
Purpose: Drilling machine

 

Sponsors:


 

»KOMU ZVONI?«

Takoj, danes, ne jutri, potrebujemo novo politiko do žrtev klimatskih sprememb in vojn za nadzor naravnih viro v Afriki in še posebno v Sahelu in konkretno v Sudanu, kjer je bila na »demokratičnih volitvah« ravnokar ponovno »izvoljena« vojaška islamska fundamentalistična hunta Omarja Bashirja, za katerim je Mednarodno sodišče v Haagu že leta 2011 izdalo tiralico z obtožnico, da je kriv genocida v Darfurju. Množice begunjcev pred žejo, nasiljem, vsesplošno neprespektivnostjo, ki bežijo po avtocesti čez Saharo in Sredozemsko morje in se na najbolj dramatične načine utapljajo na našem pragu in so javno vse bolj izpostavljene končno v naših medijih, so nam sporočilo, da zunanja politika EU ne sme več podpirati lokalnih diktatorjev in elit v Afriki s katerimi si naši koristolovci in vojni dobičkarji delijo fantastične dobičke. In da moramo takoj, danes, ne jutri začeti podpirati soljudi, domačine, staroselce, indigene, aboridžine - ljudi od originala, da bodo mogli ostati doma in se preživljali z delom svojih rok in angažiranjem svojih potencialov in kapacitet , ne pa da so v boju za golo preživetje prisiljeni bežati v njim tuje in neprijazno okolje, v naše breme in slabo vest in vse bolj prisotne občutke ogroženosti in vsesplošne destabilizacije, ki načenja »cono udobja«.

Tej katastrofalni politiki se somišljeniki zoperstavljamo s produkcijo dokumentarnih filmov (Dar Fur - Vojna za vodo, Oči in ušesa boga - video nadzor Sudana … ) in vzgajanjem in opremljanjem domačinov z digitalno tehnologijo in satelitskimi povezavami na svetovni splet, ki jim omogočajo da sami kričijo na pomoč. Zadnje dve leti pa tudi z cenenimi droni z nameščenimi kamerami in lobiranjem za razglasitev področij z najbolj bogato kulturno dediščino, ki seveda ni materialna ampak jo vsak lahko opazi v staroselskih vrednotah sobivanja in sožitja v danih naravnih okoljih na žrtvenikih sveta, za neke vrste transnacionalne naravne parke, ki utegnejo rešiti staroselske družine podobno kot združbe goril in slonov v bolj varnih predelih Afrike.

Za uresničitev te ideje naša civilna pobuda potrebuje čim širšo podporo še občutljivih in dobronamernih prebivalcev Evropske Unije.

Tomo Križnar, 12. Junij 2015

       

Icons by wpzoom.com
Copyright © 2011. All Rights Reserved.